คุกกี้

วัตถุประสงค์

นโยบายนี้จัดตั้งขึ้นตามเกณฑ์การใช้คุกกี้ของ Rolex SA (“เรา” “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) ในเว็บไซต์ www.rolex.com ของเรา

คุกกี้ & เว็บบีคอน

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยชุดตัวอักษรและตัวเลขที่จัดเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้ถูกนำมาใช้เพื่อให้แยกแยะคุณออกจากผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่นๆ ของเราได้ ซึ่งทำให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าคุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร

การปรับแก้คุกกี้ & เว็บบีคอน

สำหรับเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ของเบราว์เซอร์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หรือให้แจ้งเตือนคุณเมื่อเว็บไซต์นั้นมีการใช้หรือเข้าถึงคุกกี้ได้ หากคุณบล็อกหรือลบคุกกี้ทั้งหมดจากเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ควรสามารถใช้งานต่อไปได้ โดยในการเข้าชมเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง คุณได้ให้การยอมรับในการใช้คุกกี้

คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

คุกกี้เหล่านี้กำหนดโดย rolex.com เพื่อให้คุณเข้าชมเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นและจดจำการตั้งค่าของคุณ

ด้านล่างนี้เป็นรายการคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งที่ rolex.com ใช้

 • ชื่อคุกกี้ / GeolocationInitialized
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อกำหนดประเทศที่เยี่ยมชมของผู้ใช้
  การหมดอายุของคุกกี้ / 1 ชั่วโมง
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 • ชื่อคุกกี้ / CSRF-TOKEN
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ Cross-Site-Request-Forgery
  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 • ชื่อคุกกี้ / rlx-language
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อกำหนดภาษาที่ใช้ในการสำรวจเว็บไซต์
  การหมดอายุของคุกกี้ / 1 ปี
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

คุกกี้สำหรับการดำเนินการ

Rolex ใช้โซลูชั่นสำหรับการดำเนินการและการติดตามเพื่อนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ของเราต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ

เครื่องมือการวิเคราะห์

Adobe Analytics:

เครื่องมือวิเคราะห์นี้ช่วยให้ Rolex เข้าใจว่าผู้เข้าชมใช้เว็บไซต์ rolex.com อย่างไร ตัวอย่างเช่น ช่วยรวบรวมข้อมูลว่าผู้เข้าชมเข้าดูหน้าเพจใด เข้าชมนานเพียงไรและกลับเข้ามาชมอีกหรือไม่ ข้อมูลที่ถูกรวบรวมจะไม่มีการเปิดเผยชื่อ

การใช้คุกกี้:

 • ชื่อคุกกี้ / AMCV_###@AdobeOrg
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อกำหนดจำนวนวันนับแต่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งล่าสุด
  การหมดอายุของคุกกี้ / 2 ปี
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 • ชื่อคุกกี้ / AMCVS_###@AdobeOrg
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อตั้งค่าและจัดเก็บ Unique visitor ID ซึ่งใช้กับ Experience Cloud Solutions โดย ID นี้ช่วยในการจดจำผู้ใช้
  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 • ชื่อคุกกี้ / demdex
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / Audience Manager ตั้งค่าคุกกี้นี้เพื่อกำหนด unique ID ให้กับผู้เยี่ยมชมไซต์ คุกกี้ demdex ช่วยให้ Audience Manager ทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การระบุผู้เยี่ยมชม การซิงโครไนซ์ ID การแบ่งส่วน การสร้างแบบจำลอง และการรายงาน เป็นต้น
  การหมดอายุของคุกกี้ / 180 วัน
  คุกกี้ของหน่วยงานภายนอก / คุกกี้นี้ถูกตั้งค่าบนหน่วยงานภายนอก demdex.net โดเมนในเบราว์เซอร์

 • ชื่อคุกกี้ / dextp
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / Audience Manager ตั้งค่าคุกกี้นี้เพื่อบันทึกการเชื่อมต่อครั้งสุดท้ายในการซิงโครไนซ์ข้อมูล
  การหมดอายุของคุกกี้ / 180 วัน
  คุกกี้ของหน่วยงานภายนอก / คุกกี้นี้ถูกตั้งค่าบนหน่วยงานภายนอก demdex.net โดเมนในเบราว์เซอร์

 • ชื่อคุกกี้ / dst
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / Audience Manager ตั้งค่าคุกกี้นี้เมื่อมีข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลไปยังปลายทาง
  การหมดอายุของคุกกี้ / 180 วัน
  คุกกี้ของหน่วยงานภายนอก / คุกกี้นี้ถูกตั้งค่าบนหน่วยงานภายนอก demdex.net โดเมนในเบราว์เซอร์

 • ชื่อคุกกี้ / everest_g_v2
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ถูกสร้างขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้คลิกโฆษณาของลูกค้าในขั้นแรก รวมถึงใช้เพื่อติดตามการคลิกและการโต้ตอบของผู้ใช้บนเว็บไซต์จาก ID ของผู้ใช้ 
  การหมดอายุของคุกกี้ / 2 ปี
  คุกกี้ของหน่วยงานภายนอก / 
  คุกกี้ชั่วคราวของเบราว์เซอร์หน่วยงานภายนอกนั้นจะใช้คุกกี้เดียวสำหรับบัญชีทั้งหมด

 • ชื่อคุกกี้ / everest_session_v2
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับผู้ใช้รวมทั้งวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา 
  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว
  คุกกี้ของหน่วยงานภายนอก / 
  คุกกี้ชั่วคราวของเบราว์เซอร์หน่วยงานภายนอกนั้นจะใช้คุกกี้เดียวสำหรับบัญชีทั้งหมด

 • ชื่อคุกกี้ / s_cc
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้มีการกำหนดและอ่านค่าด้วยโค้ด Javascript เพื่อระบุว่าคุกกี้มีการเปิดใช้
  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว
 • คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 • ชื่อคุกกี้ / s_dayssincelastvisit
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อระบุจำนวนวันนับแต่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งล่าสุด
  การหมดอายุของคุกกี้ / 1 ปี
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง /
  คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 • ชื่อคุกกี้ / s_dayssincelastvisit_s
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อระบุจำนวนวันนับแต่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งล่าสุด
  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง / 
  คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 • ชื่อคุกกี้ / s_ecid
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อตั้งค่าและจัดเก็บ unique visitor ID ซึ่งถูกใช้โดย Experience Cloud Solutions วัตถุประสงค์ของคุกกี้นี้คืออนุญาตให้มีการติดตาม ID อย่างต่อเนื่องในสถานะบุคคลที่ 1 และใช้เป็น ID อ้างอิงหากคุกกี้ AMCV หมดอายุ
  การหมดอายุของคุกกี้ / 2 ปี
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง / 
  คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 • ชื่อคุกกี้ / s_fid
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อระบุ unique visitor โดยเป็นคุกกี้ "สำรอง" หากคุกกี้ s_vi มาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากข้อจำกัดของคุกกี้ของหน่วยงานภายนอก
  การหมดอายุของคุกกี้ / 2 ปี
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง / 
  คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 • ชื่อคุกกี้ / s_getNewRepeat
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อจัดเก็บวันที่ของการเยี่ยมชมและเพื่อระบุว่าผู้เยี่ยมชมเป็นผู้เยี่ยมชมใหม่หรือผู้เยี่ยมชมที่กลับเข้าชมซ้ำ
  การหมดอายุของคุกกี้ / 30 วัน
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง / 
  คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 • ชื่อคุกกี้ / s_sq
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้มีการตั้งค่าและอ่านค่าด้วยโค้ด Javascript เมื่อมีการเปิดใช้งานฟังก์ชัน ClickMap หรือ Activity Map ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับลิงก์ก่อนหน้าที่ผู้ใช้เคยคลิกไว้
  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง
  /  คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณซึ่งเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 • ชื่อคุกกี้ / s_vi
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อระบุ unique visitor
  การหมดอายุของคุกกี้ / 2 ปี
  คุกกี้ของหน่วยงานภายนอก / 
  คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของหน่วยงานภายนอก


Akamai:
Akamai เป็นเครือข่ายการจัดส่งเนื้อหาทั่วโลก (CDN) โดยให้บริการรักษาความปลอดภัยบนเว็บและอินเทอร์เน็ต


การใช้คุกกี้:

 • ชื่อคุกกี้ / AKA_A2
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการส่งเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยใช้คุณสมบัติของการเร่งความเร็วแบบปรับได้ ซึ่งเป็นการเปิดใช้ DNS Prefetch และ HTTP2 Push 
  การหมดอายุของคุกกี้ / 1 ชั่วโมง
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง 
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณซึ่งเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 • ชื่อคุกกี้ / RT
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ 
  / คุกกี้นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ session ของผู้ใช้เพื่อรองรับฟังก์ชันของแคช Akamais
  การหมดอายุของคุกกี้
   / 7 วัน
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง  
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณซึ่งเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

ContentSquare:
ContentSquare เป็นโซลูชั่นที่รวบรวมข้อมูลการใช้และความถี่เพือปรับปรุงประสบการณ์การใช้ให้กับผู้เยี่ยมชม สถิติที่ได้จะไม่มีการเปิดเผยชื่อ

การใช้คุกกี้:

 • ชื่อคุกกี้ / _cs_c
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้งานโดย ContentSquare เพื่อบันทึกความยินยอมให้ติดตามของผู้ใช้
  การหมดอายุของคุกกี้ / 13 เดือน
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง  
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 • ชื่อคุกกี้ / _cs_ex
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้งานโดย ContentSquare เพื่อคัดแยกผู้เยี่ยมชมบางรายออกจากคอลเลกชัน
  การหมดอายุของคุกกี้ / 30 วัน
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง  
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 • ชื่อคุกกี้ / _cs_id
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ประกอบด้วยฟังก์ชั่นการระบุผู้ใช้ของ ContentSquare
  การหมดอายุของคุกกี้ / 13 เดือน
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง  
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 • ชื่อคุกกี้ / _cs_optout
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้งานโดย ContentSquare เพื่อคัดแยกผู้เยี่ยมชมบางรายออกจากคอลเลกชัน
  การหมดอายุของคุกกี้ / 3 ปี
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง  
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 • ชื่อคุกกี้ / _cs_s
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ประกอบด้วยจำนวนการเข้าชมเพจในช่วงเวลาหนึ่งของโซลูชั่น ContentSquare
  การหมดอายุของคุกกี้ / 30 นาที
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง  
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 • ชื่อคุกกี้ / _cs_vars
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้งานโดย ContentSquare เพื่อบันทึกตัวแปรที่กำหนดค่าเอง
  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง  
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

 

New Relic:
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ Rolex สามารถสังเกตการณ์ได้ถึงประสิทธิภาพในการโหลดเข้าชมเพจโดยผู้ใช้ทั้งหมด

การใช้คุกกี้:

 • ชื่อคุกกี้ / JSESSIONID
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อจัดเก็บระยะเวลาการใช้งานของผู้ใช้
  การหมดอายุของคุกกี้ / คุกกี้ชั่วคราว
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง  
  / คุกกี้นี้ถูกเก็บไว้ในโดเมนของคุณเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

Quantcast:
โซลูชั่นแพลตฟอร์มการจัดการคำยินยอม (CMP) นี้ช่วยให้ Rolex มอบทางเลือกให้กับผู้ใช้เพื่อตั้งค่าความยินยอมและผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในระดับย่อย

การใช้คุกกี้:

 • ชื่อคุกกี้ / d
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / ค่าของคุกกี้หน่วยงานภายนอกที่ตั้งไว้ในโดเมน quantserve.com หรือโดเมนที่จัดการโดย Quantcast
  การหมดอายุของคุกกี้ / 3 เดือน
  คุกกี้ของหน่วยงานภายนอก
   / คุกกี้ของหน่วยงานภายนอกจะปรากฏในเบราว์เซอร์เป็นคุกกี้ที่ชื่อว่า"d"

 • ชื่อคุกกี้ / euconsent-v2
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อจัดเก็บคำยินยอม "ทั่วโลก" ของผู้ใช้ที่ใช้กับไซต์อื่นที่ไม่ใช่ไซต์ปัจจุบัน ค่า "ทั่วโลก" นั้นรวมถึงไซต์เฟรมเวิร์ก IAB ทั้งหมด ยกเว้นไซต์ที่มีขอบเขตการยินยอมระดับ "บริการ"
  การหมดอายุของคุกกี้ / 13 เดือน
  คุกกี้ของหน่วยงานภายนอก 
  / คุกกี้ของหน่วยงานภายนอกถูกจัดเก็บไว้ใน IAB โดเมนส่วนกลางยุโรป consensu.org

 • ชื่อคุกกี้ / euconsent-v2
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อจัดเก็บคำยินยอม"บริการ" ของผู้ใช้ซึ่งจำกัดตัวเลือกการยินยอมไว้สำหรับเฉพาะไซต์ปัจจุบันและไม่ตอบสนองตามตัวเลือกที่เกิดขึ้นในไซต์อื่นๆ
  การหมดอายุของคุกกี้ / 13 เดือน
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง 
  / คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งจะถูกเก็บไว้ในโดเมนไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณา

 • ชื่อคุกกี้ / mc
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / ค่าของคุกกี้หน่วยงานภายนอกที่ตั้งไว้ในโดเมน quantserve.com ค่าของคุกกี้นี้คือการเข้ารหัสที่กระชับของสมาชิกคุกกี้ mc เพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มใหม่และข้อมูลเกี่ยวกับพันธมิตรของหน่วยงานภายนอกของ Quantcast อย่างเช่นการแลกเปลี่ยนโฆษณา
  การหมดอายุของคุกกี้ / 1 ปี
  คุกกี้ของหน่วยงานภายนอก 
  / คุกกี้ของหน่วยงานภายนอกจะปรากฏในเบราว์เซอร์เป็นคุกกี้ที่ชื่อว่า"mc"

 • ชื่อคุกกี้ / __qca
  วัตถุประสงค์ของคุกกี้ / คุกกี้นี้ใช้เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์อย่างแม่นยำ
  การหมดอายุของคุกกี้ / 13 เดือน
  คุกกี้ของหน่วยงานภายนอก / 
  คุกกี้ของหน่วยงานภายนอกจะปรากฏในเบราว์เซอร์เป็นคุกกี้ที่ชื่อว่า"__qca"

แบ่งปันหน้านี้